A következő mezők kitöltése nem megfelelő: 

 

(?)
(?)
Keresés

Jogi tájékkoztató

 

a Honlapot közzétette:

 

TYREDATING

Egyszerűsített részvénytársaság, amelynek tőkéje 8.100.000 euró

székhely: Franciaország, LYON (69004) – 107 rue Servient 69 003 Lyon

cégjegyzékszám: 503 812 208 RCS LYON

Közösségi adószám : FR96503812208

telefon: +33 4.88.68.21.30

 

A Honlap üzemeltetője

 

Kiegészítendő

 

A közzétételért felelős igazgató: Christophe TESSERAUD

 

Kérem, hogy a használat jelen feltételeit alaposan tekintse át, mielőtt felkeresi a www.gumi-popgom.hu honlapot (továbbiakban: a “Honlap”), amelyet abroncsok kereskedelmére és kapcsolódó szolgáltatások nyújtására hoztak létre. Kérjük, hogy tekintse meg a honlap alsó részét ahhoz, hogy az Önnek megfelelő ország Honlapjához hozzáférjen.

 

A Michelin Csoportba tartozó társaságok jogilag önállóan léteznek és autonóm jogi személyéggel rendelkeznek. Mindazonáltal, annak érdekében, hogy a Honlapon közzétett információ közlését megkönnyítsük, az alábbi kifejezéseket használjuk: “Michelin”, “Csoport”, “Michelin Csoport” és “mi”; ezek a kifejezések mind az önállóan működő Michelin Csoportba tartozó társaságokat jelölik.

 

1. CIKK: CÉL

 

A jelen jogi tájékoztató célja, hogy meghatározza azokat a szerződéses feltételeket, amelyek alapján a Tyredating a Honlapot elérhetővé teszi az Ön számára, illetve azokat a feltételeket, amelyek alapján Ön ahhoz hozzáfér és használja azt.

 

A jelen jogi tájékoztató a Honlaphoz való bármely hozzáférésre vonatkozik, mely jogi tájékoztató bármikor történő módosítására vagy frissítésre a Tyredating fenntartja a jogot. A Honlapra való csatlakokozás és annak használata maga után vonja az Ön jelen feltételekhez való hozzájárulását.

 

2. CIKK: A HONLAPHOZ ÉS A TARTALMOHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS ÉS AZOK HASZNÁLATA

 

A Tyredating igyekszik, hogy a Honlapot hozzáférhetőségét fenntartsa, de nincs erre irányuló kötelezettsége. Külön kiemeljük, hogy a Honlap és / vagy a tartalom egészéhez vagy részéhez való hozzáférés módosítható, megzavarható vagy akár törölhető is fenntartás, frissítés, vagy bármely egyéb ok, különösen technikai, jogi vagy biztonsági okok miatt. A Tyredating semmilyen körülmények között sem vonható felelősségre az ilyen ideiglenes vagy tartós megszakításért vagy az Ön számára esetlegesen felmerülő következményekért.

 

Ön vállalja, hogy a Honlapot nem használja tisztességtelen módon, különösen az interaktív szolgáltatásokat, amennyiben létezik ilyen szolgáltatás.

 

2.2 Tartalom: Hozzáférés és használat

 

A Tyredating fenntartja a jogot, hogy bármikor módosítsa, javítsa, megszakítsa és / vagy törölje a tartalmat és / vagy a honlapot, előzetes értesítés nélkül.

 

A Tyredating a következő korlátozásokkal biztosítja Önnek a Tyredating tartalmára vonatkozó letöltési, nyomtatási és használati jogot, amennyiben (i) a letöltési funkció létezik, (ii) személyes és nem kereskedelmi célokra történik a letöltés, (iii) a letöltés jóhiszemű és (iv) feltéve, hogy a tulajdonosi jogokat és letöltött tartalom hozzáférhetővé tételi időpontját sértetlenül hagyja, amennyiben az ilyen információ rendelkezésre áll. Semmilyen körülmények között sem értelmezhető ez a jog bármilye engedélyként, különösen nem a márkához vagy a logóhoz való használathoz.

 

Bármely a 3.2. Cikkben meghatározottak szerinti Harmadik Személy Tartalmára az ilyen harmadik személy által elrendelt szabályok alkalmazandók.

 

2.3. Használati korlátozások

 

Kivéve, ha a Tyredating előre kifejezett felhatalmazást ad, a fentiekben hivatkozottaktól eltérő minden sokszorosítás, átalakítás és használat tilos, különösen ideértve az alábbiakat:

 

  • a Honlap egésze vagy része és bármely a Honlapon feltüntetett, szellemi tulajdonjoggal védett vagy olyannak tűnő munka, szolgáltatás, védjegy és más elem bármely adaptációja, közzététele kérésre vagy kérés nélkül, terjesztése, átalakítása bármely formában, arra vonatkozó hálózatépítés vagy nyilvános kommunikáció;
  • bármely a Honlap által létrehozott vagy a Honlapról elérhető adatbázisba tartozó tartalom mennyiségileg vagy minőségileg alapvető részéről készített kivonat és / vagy újrahasználat, beleértve a magán célúakat is;
  • a Honlap által létrehozott vagy a Honlapról elérhető adatbázisba tartozó tartalom nem alapvető részéről készített bármely kivonat és vagy újrahasználat, legyen az ismételt és vagy rendszeres, beleértve a magáncélúakat is;
  • bármely link, hozzáférés, módosítás, kiegészítés, törlés, amely kapcsolódik az automatizált kezelési rendszerhez az online közzétételhez és módosítja a közzétételi feltételeket vagy szerkesztési szabályokat.

 

Felhívjuk a figyelmét, hogy a fentiek mellett tiltottak az alábbiak:

  • tisztességtelen hozzáférés és visszatartás az automatizált adatkezelési rendszertől,
  • az adatok e rendszerben való tisztességtelen visszaszorítása, módosítása vagy kiegészítése,
  • a rendszer működésének akadályozása.

 

Bármely felhasználó, aki a jelen jogi tájékoztató ellenére tisztességtelenül jár el, polgári jogi vagy büntetőjogi eljárásban felelősségre vonható, amely eljárásban a megfelelő hatóság vagy bíróság a szerzői jog, kapcsolódó jogok vagy az adatbázis készítők jogainak és vagy az automatizált adatkezelői rendszer különös megsértéséért megfelelő joghátrányt fog kiszabni.

 

3. CIKK SZELLEMI TULAJDONJOGOK

3.1. Általános információ

 

A tartalmak (beleértve, de nem kizárólag az alábbiakat: információ, szövegek, fájlok, grafikák, képek, adatok, adatbázisok, szoftverek, API-k, fényképek, bármely vizuális megjelenítő eszköz, videó- és hangfelvételek, logók, védjegyek, és ezeknek bármely alkotóeleme és maga a Honlap) szerzői jog és/vagy bármely szellemi tulajdonjog által védettek. Valamennyi tartalom az érintett közzétevő személy kizárólagos tulajdonában áll.  A Tyredating vagy a Tyredatingre egyes jogokat ruházó harmadik fél tulajdonában álló tartalom egészéről vagy részéről készített bármely másolat, sokszorosítás, átalakítás, hasznosítás, adaptáció, módosítás, változtatás, fordítás, terjesztés jogellenes, kivéve, ha a vonatkozó jogokat a fenti 2. Cikk alapján biztosították Önnek, és/vagy a másoló kizárólagos használatára fenntartott magáncélú másolatról van szó. A jelen Honlapon közzétett tartalom módosítható előzetes értesítés nélkül, és valamennyi ilyen tartalom kifejezett vagy beleértett garancia nélkül válik hozzáférhetővé és nem alapoz meg semmilyen kompenzációra való jogot. A tartalmakat Tyredating vagy a partnerek szerzői joga védi. A logók bejegyzett védjegyek.

 

Az abroncsokhoz kapcsolódó adat, a kapcsolódó szolgáltatások és az összeszerelési központokban gyűjtött adatok, amelyeket a felhasználók számára hozzáférhetővé tettek a Honlap használói számára az adatbázis létrehozásáról való konzultációhoz, amelynek a gyártója és a tulajdonosa a Tyredating. A jelen adatbázis tartalmát az adatbázisok jogi védelméről szóló Európai Parlament és a Tanács 96/9/EK irányelvét (1996. március 11.) átültető, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXXVI. törvény védi.

 

3.2. Kiegészítő szabályok Harmadik Fél Tartalmával kapcsolatban

 

“Harmadik Fél Tartalma” beleértve, de nem kizárólag minden alábbi tartalom:  információ, szövegek, fájlok, képek, grafikák, adatok, fényképek, video- és hangfelvételek, szoftverek, API-k és adatbázisok, URL linkek, harmadik felek honlapjai, közösségi hálók adatfolyamai, blogok, adat könyvtárak és szótárak, és bármely más olyan tartalom vagy tulajdon, bármely formátumban, amelyet harmadik fél forrásából szereztek meg vagy harmadik fél forrása által lett hozzáférhetővé téve a Tyredatingben a Honlapon vagy a Honlap használata során, amelyekre a harmadik fél által meghatározott szabályok irányadók.

 

A Harmadik Fél Tartalom harmadik fél tulajdonosa, szerzője vagy szolgáltatója marad a tartalomra vonatkozó szellemi tulajdonjogok tulajdonosa, és a Harmadik Személy Tartalom használati jogára alkalmazandó feltételek a harmadik fél tulajdonos, szerző vagy tartalomszolgáltató által meghatározottak szerinti marad.

 

4. CIKK: ELEKTRONIKUS LEVÉL

 

A Tyredating-gel való email-es kommunikáció érdekében az alábbi címre írjon levelet [ugyfelszolgalat@popgom.hu]. A Tyredating email-ben adott válaszai, sem a Honlaphoz és a tartalomhoz való hozzáférés nem hoz létre hirdetést, promóciós vagy kereskedelmi tevékenységet a felhasználó elhelyezkedése szerinti országában és nem lehet olyannak tekinteni.

 

5. CIKK: A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

 

Átirányítjuk Önt az Adatvédelmi Szabályzatunkra és a Cookie Szabályzatunkra.

 

A Honlapunk tartalmazhat más honlapokra vezető linkeket. Tájékoztatjuk, hogy amikor elhagyja a Honlapunkat, akkor Önre egyéb személyes adatok védelmére vonatkozó gyakorlat lehet irányadó, amelyre Tyredating nem rendelkezik ráhatással és nem tartozik érte felelősséggel.

 

6. CIKK: SZAVATOSSÁG ÉS FELELŐSSÉG

 

6.1. Általános felelősség

FELTÉVE, HOGY A JOG LEHETŐVÉ TESZI, A KÖZZÉTETT VAGY A HONLAPON VAGY AZON KERESZTÜL HOZZÁFÉRHETŐ TARALOM AZ ADOTT FORMÁBÁN KÖZÖLT, AMELY NEM TARTALMAZ SEM KIFEJEZETT SEM BELEÉRTETT SZAVATOSSÁGI JOGOT ÉS A TYREDATING KIFEJEZETTEN VISSZAUTASÍT MINDENNEMŰ FELELŐSSÉGET A HONLAP ÉS/VAGY A TARTALOM RÉSZÉÉRT VAGY EGÉSZÉÉRT. A TYREDATING NEM VONHATÓ FELELŐSSÉGRE KÜLÖNÖSEN ABBAN AZ ESETBEN, HA AZ ÖN SZÁMÍTÓGÉPES (MATERIÁLIS ÉS IMMATERIÁLIS) FORRÁSAI MEGFERTŐZŐDNEK VÍRUS TERJEDÉSÉBŐL VAGY EGYÉB SZÁMÍTÓGÉPES FERTŐZÉSBŐL EREDŐEN. AZ ÖN FELELŐSSÉGE, HOGY MINDEN SZÜKSÉGES INTÉZKEDÉST MEGTEGYEEN A SZÁMÍTÓGÉPES ESZKÖZEI VÉDELME ÉRDEKÉBEN.

 

A TYREDATING, A HONLAPON EMLÍTETT IGAZGATÓI, MUNKAVÁLLALÓI, ÜGYFELEI, SZÁLLÍTÓI VAGY PARTNEREI SEMMILYEN ESETBEN SEM LEHETNEK FELELŐSEK SEMMILYEN SZERZŐDÉSES FELELŐSSÉG VÉGREHAJTÁSÁÉRT, KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉGÉRT, KÖZVETLEN VAGY KÖZVETETT KÁRÉRT, VÉLETLEN VAGY JÁRULÉKOS ESEMÉNYÉRT, BÁRMELY HASONLÓ ESEMÉNYÉRT VAGY SÉRELEMÉRT, AMELY A HONLAPHOZ VAGY A HONLAPON VAGY AZON KERESZTÜL ELÉRT TARTALOMHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉSBŐL (NEM-HOZZÁFÉRÉSBŐL) ÉS/VAGY HASZNÁLATBÓL (NEM-HASZNÁLATBÓL) ERED, BELEÉRTVE A HARMADIK FÉL TARTALMÁT (A FENTI 3.2. CIKKBEN MEGHATROZOTTAK SZERINT).

 

6.2. Kiegészítő korlátozás Harmadik Személy Honlapjával és Tartalmával kapcsolatban

 

A HONLAP TARTALMAZHAT HARMADIK SZEMÉLY HONLAPJÁRA VEZETŐ EGYSZERŰ VAGY MÁSIK HONLAPRA ÁTVEZETŐ LINKET, A HAMRADIK SZERMÉLY FELHATALMAZÁSÁVAL.

 

ÖN TUDOMÁSUL VESZI HOGY A TYREDATING NEM FELELŐS ÉS NINCS KÖTELEZETTSÉGE ARRA, HOGY KONTROLLÁLJON, ELLENŐRIZZEN VAGY KIJAVÍTSON HARMADIK FÉLHEZ TARTOZÓ HONLAPOKAT. EZZEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN, A TYREDATINGNEK NINCS RÁHATÁSA EZEKRE A HONLAPOKRA, ÍGY NEM TARTOZIK FELELŐSSÉGEL AZOK ELÉRHETŐSÉGÉÉRT, RELEVANCIÁJÁÉRT, ELÉRHETŐSÉGÉÉRT, TARTALMÁÉRT, HIRDETÉSEIÉRT, TERMÉKEIÉRT ÉS VAGY SZOLGÁLTATÁSAIÉRT, AMELYEK EZEN A HONLAPON VAGY AZON KERESZTÜL ELÉRHETŐK VAGY ANNAK EREDMÉNYEKÉNT, HOGY NEM FELEL MEG VALAMILYEN JOGSZABÁLYNAK VAGY SZABÁLYOZÁSNAK.

 

A TYREDATING-NEK LEHETŐSÉGE VAN ARRA, HOGY FRISSÍTSE, MEGVÁLTOZTASSA VAGY MÓDOSÍTSA A HONLAPOT ABBÓL AZ OKBÓL, HOGY A HARMADIK FELEK TARTALMA VAGY HONLAPJÁNAK TARTALMA MÓDOSULT VAGY NEM ELÉRHETŐ. A TYREDATING JOGOSULT TOVÁBBÁ ARRA, HOGY AZ ÖN FELÉ FENNÁLLÓ BÁRMELY FELELŐSSÉG NÉLKÜL FELFÜGGESSZE A HARMADIK FÉL TARTALMÁHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉST.

 

7. CIKK JOGHATÓSÁG ÉS ALKALMAZANDÓ JOG

 

Bármely a Honlappal vagy a jelen jogi tájékoztatóval kapcsolatos jogvitát a joghatósággal és illetékességgel rendelkező magyar bíróság előtt kell rendezni a magyar jog alapján, a kollíziós jogszabályoktól függetlenül. A Honlap használata a használó jelen rendelkezéshez való kifejezett hozzájárulását jelenti. Amennyiben a jelen dokumentum bármely rendelkezése jogellenes, semmis vagy kikényszeríthetetlen bármely okból, akkor azt úgy kell tekinteni, mint ami nem része a jelen dokumentumnak és nem lehet hatással a fennmaradó rendelkezések érvényességére vagy kikényszeríthetőségére.

 

Kelt: 19/08/2019