Általános szerződési feltételei

Általános Szerződési Feltételek

A Szolgáltató adatai

Cégnév:

Picmac Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely:

4400 Nyíregyháza Derkovits u. 106-108

Telefon:

(+36 1) 490 0048

E-mail:

gumi@popgom.hu

Adószám:

14414994-2-15

Cégjegyzék szám:

15-09-084200

Tárhely szolgáltató:

 

Amazon Web Services EMEA SARL

 

 

 1. Általános rendelkezések:
  1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) dokumentum tartalmazza a https://www.gumi-popgom.hu weboldalon (a továbbiakban: Honlap) elérhető online webáruházban vásárló, Honlapra belépő felhasználó (továbbiakban: Vásárló) általi igénybevételének feltételeit. Az ÁSZF tartalmazza továbbá a Honlapon elérhető online webáruházon keresztül történő vásárlás és szerződéskötés feltételeit, valamint a szerződéskötés alapján létrejött jogviszonyra vonatkozó feltételeket.

Jelen ÁSZF rendelkezéseit, illetve a Honlapon elérhető tájékoztatókat és egyéb információkat együttesen, egymásra tekintettel kell értelmezni. Amennyiben a jelen ÁSZF és a Honlapon elérhető tájékoztatók és egyéb információk tartalma eltér, úgy a jelen ÁSZF rendelkezései az irányadóak.

Vásárló a Honlapon történő vásárlással – ez irányú nyilatkozatával - tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

 1. Eladó: a Szolgáltató illetve a Honlapon az egyes termékek mellett Eladóként feltüntetett Vállalkozás - annak valamennyi elérhetőségével és saját adatvédelmi szabályzatával - az adott termék vonatkozásában. Amennyiben a termék mellett nincs feltüntetve Szolgáltatótól eltérő Eladó, úgy Eladónak maga a Szolgáltató minősül.
 2. A szerződés nyelve magyar.
 3. A Honlapon leadott megrendelés nem írásban, hanem ráutaló magatartással tett jognyilatkozatnak minősül, így a Vásárló és az Eladó közötti elektronikus úton kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azokat Szolgáltató nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető és nem megtekinthető.   
 4. Eladó semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.
 1. Szolgáltatás A Honlapon keresztül a Szolgáltató gépjármű gumiabroncsok értékesítését végzi, valamint csomagküldő, internetes kereskedelmet folytat.
 2. Felhasználási feltételek Vásárló a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja.

Szolgáltató kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért, valamint az általuk közzétett tartalmakért. Vásárló köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. Vásárló teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért.

Amennyiben a Vásárló a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Szolgáltatónak, aki jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

Amennyiben a Vásárló megsérti a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseket, úgy a Szolgáltató jogosult figyelmeztetést küldeni a Vásárló részére, a Vásárló fiókját felfüggeszteni vagy törölni, időlegesen vagy véglegesen megszüntetni a Honlaphoz való hozzáférését.

Az Eladó jogosult a jelen ÁSZF alapján létrejött szerződésből fakadó jogait illetve követeléseit másra átruházni. A Vásárló a továbbiakban is hivatkozhat azokra a kifogások, illetve beszámíthatja azokat az ellenköveteléseket, amelyek az átruházásról szóló értesítéskor már fennállt jogalapon keletkeztek.

Az Eladó írásbeli hozzájárulása nélkül a Vásárló nem jogosult a jelen ÁSZF alapján létrejött szerződésből fakadó jogainak illetve követeléseinek átruházására.

A Tartalom a jelen ÁSZF-ben foglalt meghatározásának megfelelően magába foglalja különösen, de nem kizárólagosan a Weboldalon feltüntetett logókat, grafikai elemeket, kereskedelmi védjegyeket, képeket és/vagy bármely egyéb tartalmat.

 

 1. Vásárlás folyamata

4.1.Regisztráció:

A Honlapon történő vásárlás regisztráció után lehetséges.

Regisztráció esetén a következő adatokat megadása szükséges a Szolgáltató részére:

 • Vezetéknév
 • Keresztnév
 • Cégnév (adott esetben)
 • Adószám (adott esetben)
 • Számlázási cím
 • Szállítási cím
 • E-mail cím
 • Telefonszám
 • Jelszó

Sikeres regisztrációról a Szolgáltató e-mailben tájékoztatja a Vásárlót.

4.2.Megrendelés:

A Honlapon keresztül a Vásárló megrendelést adhat le az eladásra kínált termékekre. Vásárlónak lehetősége van a megrendelni kívánt termék részletes jellemzőiről, áráról tájékozódni. A termék leírások csak tájékoztató jellegűek, nem minden esetben tartalmaznak az adott termékről minden információt. A hivatalos termékleírásért kérjük, látogasson el a termék gyártójának weboldalára. A terméktájékoztató a mindenkori gyártótól származik, tartalmáért ezért Szolgáltató nem tud felelősséget vállalni.

Vásárló Megrendelést adhat le oly módon, hogy a kiválasztott Terméket a Kosárba helyezi, majd megadja a Megrendelés teljesítéséhez szükséges szállítási és számlázási adatokat, valamint kiválasztja a fizetési és az átvételi módot. A Termék Kosárba helyezése nem jelenti a Megrendelés véglegesítését.

A Vásárló jelen ÁSZF elfogadását követően a Megrendelés gombra kattintva véglegesítheti a Megrendelést (ajánlat).

 

A Megrendelés véglegesítésével a Vásárló kijelenti, hogy az általa megadott adatok a valóságnak megfelelnek. A Megrendelés véglegesítésével a Vásárló vállalja, hogy az általa megjelölt fizetési módon a Megrendelés ellenértékét kiegyenlíti, ennek elmaradása esetén a Megrendelés teljesítését az Eladó megtagadja.

 

Eladó a véglegesített Megrendelést e-mailen igazolja vissza a megrendelés leadásától számított 24 órán belül.  Eladó és Vásárló közötti Szerződés akkor jön létre, amikor a Vásárló e-mail útján megkapja az Eladótól a Megrendelés elfogadásáról szóló visszaigazolást.

 

A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő az Eladóhoz, illetve a Vásárlóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.

Amennyiben Vásárló a megrendelés leadásától számított 24 órán belül nem kap visszaigazoló e-mailt, abban az esetben a megrendelés leadásától számított 48 órán belül jelezni kell azt a Szolgáltató 1. pontban megjelölt e-mail címére. Ennek elmaradása esetén az Eladó kizárja, azon felelősségét mely a visszaigazolási kötelezettsége megszegéséből származik abban az esetben, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert a Vásárló rossz e-mail címet adott meg megrendelése során, vagy, mert tárhelye telített.

 

Ha az Eladó a Vásárló által megrendelt Termék szállítását nem tudja teljesíteni, úgy erről köteles tájékoztatni az Vásárlót, és a Megrendelés ellenértékét 14 napon belül visszatéríteni részére, ha az kiegyenlítésre került és a Vásárló is kifejezte és elfogadta a szerződés felbontásának tényét. A felek megállapodhatnak a Megrendelés teljesítésének átütemezéséről és/vagy módosításáról is.

 

4.3.Termékek ára

A Honlapon megjelenített termékek vételára az általános forgalmi adót és egyéb közterheket is tartalmazó módon (bruttóban) van feltüntetve.

A termékek mellett feltüntetett vételár nem tartalmazza a kiszállítás költségét. Külön csomagolási költség azonban nem kerül felszámításra.

A termékek ára magyar forintban (Ft) kerül feltüntetésre.

A fizetendő végösszeg minden költséget tartalmaz, beleértve a szállítás díját is, amennyiben Eladó díjat számít fel a szállításért.

Eladó nem vállal felelősséget a gondossága ellenére vagy a rendszer hibájából eredő, bárki számára felismerhető módon, tévesen feltüntetett árért, illetve a nyilvánvalóan téves, a termék közismert árától jelentősen eltérő, árra (például 0,- Ft). Ilyen esetekben a Szolgáltató a hibásan feltüntetett ár esetén felajánlja a termék valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, melyet követően a Vásárló eldöntheti, hogy megrendeli-e a Szolgáltató által megjelölt valós áron a terméket vagy sem.

4.4.Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

A Vásárló által elküldött ajánlat megérkezését az Eladó legkésőbb 24 órán belül e-mail útján visszaigazolja a Vásárló részére. Az e-mail tartalmazza a Vásárló által a vásárlás során megadott adatokat (számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát a megrendelt termékek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget és a fizetett vagy fizetendő végösszeget.

Ha Vásárló megrendelése elküldését követően, a visszaigazoló e-mail tartalmából észleli, hogy a megadott adatok tévesem kerültek rögzítésre, azt haladéktalanul, de legkésőbb 1 órán belül jeleznie kell a Szolgáltató felé, annak érdekében, hogy a nem kívánt teljesítés elkerülhető legyen.

Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha legkésőbb 24 órán belül nem kapja meg Eladótól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt.

E visszaigazoló e-mail Eladó részéről a Vásárló által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre Szolgáltató és Vásárló között.

Visszaigazoló e-mail hiányában a szerződés érvényesen nem jön létre a felek között. Eladó kizárja, azon felelősségét mely a visszaigazolási kötelezettsége megszegéséből származik abban az esetben, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert a Vásárló rossz e-mail címet adott meg megrendelése során, vagy mert tárhelye telített.

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit. 

Téves megrendelés:

 

Amennyiben rendelését Vásárló tévedésből adta le, azt a leadást követően a Szolgáltató adatai között feltüntetett címen e-mailben vagy telefonszámon mondhatja le, a csomag feladása előtt minden következmény nélkül. Amennyiben a rendelést Szolgáltató nem tudja az elvárt idő alatt teljesíteni (pl. több hetet kellene várni az adott termék megérkezésére), a rendelést szintén következmények nélkül lemondható.

 

4.5.Fizetés

A termék ellenértékének kiegyenlítése előre átutalással, utánvéttel, vagy bankkártyás fizetéssel (Visa, Mastercard) történhet.

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

4.6. Számla

Eladó a megrendelt termékekről a Vásárló részére, a kifizetés igazolására, a vásárlási folyamat során megadott e-mail címre számlát küld.

4.7.Termékek kiszállítása

A csomagok kiszállítása engedéllyel rendelkező futárszolgálat útján történik.

A Kiszállítást a következő szolgáltatók végezhetik:

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.

Cégjegyzékszám: 13-09-111755

Adószám: 12369410-2-44

 

DPD Hungária Kft.

1134 Budapest, Váci út 33. 2. emelet

Cégjegyzékszám: 01-09-888141

Adószáma: 13034283-2-41

 

Magyar Posta Zrt.

1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

Cégjegyzékszám: 01-10-042463

Adószám: 10901232-2-44

4.7.1 Szállítási határidő:

A vállalt szállítási határidő tekintetében minden esetben a termék adatlapján megjelenített idő az irányadó.

4.7.2. Szállítási díjak:

A szállítási díjakat a termék kosárba helyezését követően a rendszer automatikusan kalkulálja. Aktuális szállítási díj: 1250 Ft/gumiabroncs. A szállítási díj az ÁFA-t tartalmazza.

4.7.3. Túlsúlyos csomag:

A futárszolgálat maximális súlyhatára 30 kg. Természetesen Ön rendelhet ettől nagyobb mennyiségű terméket is, de ebben az esetben figyelembe kell venni, hogy az egyetlen csomagban nem küldhető el. Ekkor kettő, vagy több, csomagban kell feladnunk megrendelését. A második (és minden további) csomag szállítási költségét is felszámítjuk!

Csomag újra kézbesítés:

Amennyiben Eladó elküldte Önnek a megrendelt csomagot, és azt Ön 5 munkanapon belül nem veszi át, a csomagot automatikusan visszaküldésre kerül. Ilyen esetben, amennyiben ezt Ön kezdeményezi, a csomagot a szállítási költség újbóli felszámításával Eladó ismét elküldi Önnek, de csakis akkor indítja útjára ismét a csomagot, ha annak ellenértéke előre utalással jóváírásra került. Amennyiben egy címről két vagy több alkalommal visszakapjuk a csomagot, Áruházunk fenntartja a jogot, hogy erre a névre és címre a továbbiakban NE küldjön újra csomagot.

 1. Elállási jog

5.1.Elállási jog gyakorlásának menete

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban „Fogyasztó”).

Fogyasztó a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. Korm. rendelet értelmében jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

 • terméknek,
 • több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,
 • több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
 • ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak,

a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

 

Az elállási határidő meghosszabbodik a 14 napot követő legfeljebb 12 hónappal, ha előzetes tájékoztatás az elállási jog meglétéről és feltételeiről elmarad! Ha e 12 hónapon belül sor kerül a tájékoztatásra, akkor, a fogyasztó számára az elállásra nyitva álló 14 napos határidő attól a naptól kezdődik, amikor a tájékoztatót kézhez kapta. Több termék rendelése esetén az utolsó termék átvételétől kezdődik a határidő (egy megrendelés, de többszöri kiszállítás esetén).

Fogyasztót megilleti az a jog, hogy a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni a Szolgáltató 1. pontban megjelölt e-mail címére, illetve amennyiben Eladó a Szolgáltatótól különböző Vállalkozás, úgy annak a honlapon megadott e-mail címére.

Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt (akár a 14. napon) elküldi elállási nyilatkozatát Eladó részére.

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát jelen pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

Az Eladó e-mailben 3 munkanapon belül visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket – új állapotban - az Eladó címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy futárnak átadja) a terméket.

A termék Eladó címére történő visszaküldésének költsége Fogyasztót terheli. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.  Ha a megrendelés már kiszállításra került, a gumiabroncsokat bruttó 1 500,- Ft/darab áron szállítjuk vissza.

Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, Eladó haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, kivéve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is.  Eladó jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket.

Eladó a vételár visszafizetését a Vásárló által megadott bankszámlára, banki átutalás formájában teljesíti.

Amennyiben a visszaküldött termék hiányos, sérült vagy használt állapotban lett visszaküldve, Vásárló az elállási jogát nem gyakorolhatja, ez esetben a hiányos, sérült vagy használt állapotban visszaküldött terméket Eladó Vásárló részére visszaszolgáltatja.

Elállási jog gyakorlására vonatkozó mintadokumentumot jelen ÁSZF melléklete tartalmazza.

 1. Szavatosság , jótállás

Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletben foglaltak az irányadók.

Hibás termék esetén a Vevő – e-mail útján - jogosult szavatossági igényét bejelenteni.

Kijavítás, illetve kicserélés kérése esetén Eladó azt 15 napon belül teljesíti.

Eladó a Vevő bejelentett szavatossági igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyben rögzíti Vevő nevét, címét, valamint nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a jegyzőkönyvben rögzített adatainak a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletben meghatározottak szerinti kezeléséhez, az eladott termék megnevezését, vételárát, az Eladó általi teljesítés időpontját, a hiba leírását és bejelentésének időpontját, és az érvényesíteni kívánt jogot. Ezen túlmenően eladó rögzíti a szavatossági igényre adott választ és tájékoztatást arra vonatkozóan, hogy a Vevő jogvita esetén a békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

A jegyzőkönyvről a Vásárló kérésére Eladó másolatot biztosít. Eladó a jegyzőkönyvet az Adózás rendjéről szóló törvényben foglaltaknak megfelelően köteles megőrizni.

6.1.Kellékszavatosság

Eladó hibás teljesítése esetén a Vásárló kellékszavatossági igényt érvényesíthet a 2013. évi V. törvény szerint ( Ptk.)

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Vásárló igazolja, hogy a terméket Eladótól vásárolta. Ilyen esetben a Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája az Ügyfél részére történő átadást követően keletkezett.

A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Vásárló köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

A szavatossági igény leértékelt áru esetén is érvényesíthető, ilyenkor is lehet minőségi kifogással élni, amennyiben az Eladó nem jelölte meg a leértékelés okát. 

A nem rendeltetésszerű használatból eredő hibák esetén a szavatossági igény nem érvényesíthető.

Vásárló az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

 • Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az a választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más igény teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna.
 • Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, nem kérhette, akkor kérheti a termék vételárának arányos leszállítását vagy a hibát az Eladó költségére Ő maga is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

Vásárló a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot.

Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de legkésőbb a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni. A szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jog már nem érvényesíthető.

Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

6.2 Termékszavatosság

A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő vásárló – választása szerint – az 6.1. pontban meghatározott jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Vásárlót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét Vásárló a gyártóval szemben érvényesítheti.

Termékszavatossági igényként Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Vásárlónak kell bizonyítania.

Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét Vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A Vásárló a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.

Vásárló termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja.

A gyártó, forgalmazó kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak, forgalmazónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

6.3. Jótállás:

Hibás teljesítés esetén Szolgáltató jótállásra köteles az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet rendelkezésének megfelelően.

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállással kapcsolatban az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet tartalmaz előírásokat.

A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik.

A kormányrendelet mellékletében felsorolt tartós fogyasztási cikkek tekintetében a kötelező jótállás 1 év, melynek kezdő időpontja a termék a Vásárlónak történő átadásának a napja, vagy ha az üzembe helyezést a Szolgáltató vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napja.

A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A jótállási jogokat kizárólag a fogyasztónak minősülő Vásárló érvényesíthet.

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Vásárló részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát

 • szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a Szolgáltató, vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)
 • rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,
 • helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,
 • elemi kár, természeti csapás okozta.

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a Vásárló:

 • elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az, a Szolgáltatónak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a Vásárlónak okozott érdeksérelmet.
 • ha a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a Vásárló érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a Vásárlónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a Vásárló – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Szolgáltató költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Ha a Vásárló a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a Szolgáltató nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a Vásárló által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a Vásárló érdekeit kímélve kell elvégezni. A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a Vásárló a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik.

A garancia ideje alatt a rendeltetésszerű használat mellett előforduló hibák kijavítására az adott termék szakszervize vállalkozik, a szakszervizek címe minden esetben a jótállási vagy garanciajegyen esetleg a termék használati útmutatójának a végén van feltüntetve, de a megfelelő szakszerviz elérésében Szolgáltató ügyfélszolgálata készséggel áll vásárlói rendelkezésére.

Vásárlót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Ezen korlátozásoktól függetlenül Vásárlót a jótállásból fakadó jogok a kellékszavatosság és a termékszavatosság pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

A jótállás tehát nem érinti a Vásárló jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.

Jótállási, szavatossági igényét a „Szolgáltató adatai” pontban megjelölt elérhetőségeken keresztül terjesztheti elő.

Ha a felek között jogvita alakul ki, melyet békés úton rendezni nem tudnak, a Vásárló békéltető testületi eljárást kezdeményezhet.

5.4. Szavatossági, jótállási igények bejelentése:

Vásárló a szavatossági, jótállási igényeit a „Szolgáltató adatai” pontban meghatározott elérhetőségeken keresztül jelentheti be a Szolgáltató felé.

Szolgáltató a Vásárló nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet vesz fel.

A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a Felhasználó rendelkezésére bocsátja.

Ha a Szolgáltató a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon értesíti a Felhasználót.

A Szolgáltató a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított öt évig megőrzi, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.

 

 1. Jogérvényesítési lehetőségek

 

7.1 Panaszügyintézés helye, ideje, módja

A Vásárló a termékkel vagy az Eladó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az 1. pontban feltüntetett elérhetőségeken terjesztheti elő.

Reklamáció esetén a 45/2014 (II.26.) Kormányrendeletben részletesen rögzített feltételek szerint járunk el. Minden beérkezett panaszra válaszolunk és minden általunk, illetve szállítóink által elkövetett hiba esetén a vásárlóink érdekeit szem előtt tartva járunk el .

Vásárlói panaszát Szolgáltatóhoz a következő módon tudja benyújtani:

E-mail útján: gumi@popgom.hu

Eladó a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. A panaszra adott válasz egy példányát 5 évig Szolgáltató megőrzi.

A panasz elutasítása esetén Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Vásárlót.

 1. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek 

Amennyiben Eladó és Vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Eladóval való tárgyalások során nem rendeződik, a fogyasztónak minősülő Vásárló, a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat és kezdeményezheti a Testület eljárását, illetve fordulhat az Eladó székhelye szerint illetékes Békéltet Testülethez is, továbbá a következő jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Vásárló számára.

Felek rögzítik, hogy függetlenül a Vásárló lakhelyének felekre a magyar jog és az alábbi magyar vitarendezési fórumok joghatóságát kötik ki.

Magyarországon a Budapesti Békéltető Testület (BBT) jogosult eljárni az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekhez kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és kereskedő közötti jogvitákban.

 • Békéltető testület eljárásának kezdeményezése

Szolgáltató székhelye szerint illetékes Testület a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Megnevezés: 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180

Fax száma: (42) 311-750

E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

A Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

A fogyasztó a lakóhelye / tartózkodási helye alapján az alábbi békéltető testületekhez fordulhat a fogyasztói jogvita rendezése érdekében:  LINK

 

 • Vásárló Bírósági eljárás kezdeményezése.

 

 1. Adatkezelés

Szolgáltató a Vásárlók személyes adatait a külön adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli.

Az adatkezelési tájékoztató elérhető adatkezelő weboldalán.

 1. Az általános szerződési feltételek egyes rendelkezéseinek érvénytelensége

Amennyiben a jelen ÁSZF bármely rendelkezése érvénytelennek minősül, az nem eredményezi a jelen ÁSZF alapján létrejött szerződés érvényességét és a szerződés egyéb rendelkezései továbbra is hatályban maradnak. A szerződés hatályban maradó rendelkezéseit úgy kell értelmezni, hogy az a Szolgáltató és a felhasználó eredeti akaratát leginkább tükrözze.

 1. ÁSZF módosítás

Az ÁSZF feltételeket a Szolgáltató a vonatkozó hatályos magyar jogszabályi rendelkezésekkel összhangban – egyoldalúan jogosult megváltoztatni, kiegészíteni. A módosított ÁSZF az internetes honlapon való közzététel napján lép hatályba. A szolgáltató internetes honlapját látogató Vásárló köteles rendszeresen tájékozódni jelen ÁSZF módosításai tekintetében. Amennyiben a vásárló a jelen ÁSZF módosításának hatálybalépését követően továbbra is látogatja a webshopot és megrendelést ad le, azt a szolgáltató jogosult úgy értelmezni, hogy a vásárló az ÁSZF módosítását elfogadta. 

 1. Egyéb rendelkezések

Jelen ÁSZF a 2005. évi CLXIV törvény, a  2001. évi CVIII. törvény, a 2011. évi CXII. törvény, a 2013. évi V. törvény, a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet, 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet valamint a hatályos egyéb vonatkozó jogszabályok figyelembe vételével készült.

Jelen ÁSZF rendelkezéseit minden honlapon Eladóként feltüntetett vállalkozás magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba a honlapon történő közzététellel lépnek.