A TYREDATING SAS általános szerződési feltételei

 

A TYREDATING SAS (székhelye: r107 rue Servient, 69003 Lyon, Franciaország, levelezési címe: 2900 Komárom, Erdélyi u.4 ( a továbbiakban„TD”), adószáma: HU26902139,  társaság a www.POPGOM.hu weboldalán keresztül árukat értékesít a megrendelő részére (a továbbiakban: a „Vevő”) részére az alábbi Általános Üzleti Feltételek (ÁSZF) alapján.

 

1. Megrendelés, szerződéskötés

 

1.1 A web áruházban a termékek feltüntetése jogilag nem keletkeztet kötelező ajánlatot, mivel az egy kötelező erővel nem bíró online-katalógus, amely a vásárlók részére tett ajánlattételi felhívásnak minősül.

 

1.2 A Vevő TD termékei választékából választhat, és azokat a „Kiválasztás” gombbal egy úgynevezett vásárlói kosárba gyűjtheti. A Vevő az abroncsok megrendelésén túl a gumik felszerelésére is megbízást adhat egy szervizműhely részére. A megrendeléskor a Vevőnek meg kell adnia a nevét, a címét és az e-mail címét. A „Megrendelést elküld” gombra kattintással a Vevő kötelező ajánlatot ad a vásárlói kosárban elhelyezett áruk megvásárlására. Ez az ajánlat azonban csak akkor adható le és csak akkor továbbítható, ha a Vevő az „ÁSZF-t elolvastam és elfogadtam” gombra kattintással az Általános Üzleti Feltételeket elfogadja, és ezzel annak rendelkezéseit ajánlatának elfogadása esetére magára nézve kötelezőnek fogadja el.

 

1.3 A megrendelés beérkezését a TD elektronikus úton azonnal megerősíti a Vevőnek, ebben az e-mailben a Vevő megrendelését ismételten feltünteti. A megrendelés megerősítése, amelyben a rendelési adatok, a TD Általános Üzleti Feltételei és a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) számú kormányrendelet 2.§ és 3§-ai szerinti tájékoztatások szerepelnek, még nem jelenti a Vevő ajánlatának elfogadását, ami a megrendelés írásbeli megerősítésében kifejezetten feltüntetésre is kerül. Ha a Vevő a megrendeléssel együtt a gumik felszerelésére is megbízást ad, akkor TD a megrendelés hozzá történő beérkezésétől számított 48 órán belül tájékoztatja a Vevőt a gumik felszerelésének lefoglalt időpontjáról, abban a szervizben, amelyet TD a Vevő kívánságainak figyelembe vételével határoz meg.

 

1.4 Az adásvételi szerződés akkor jön létre, amikor TD a Vevő ajánlatát elfogadja azáltal, hogy az áru kiszállításáról a Vevő megrendelésének megfelelően intézkedik. Erről TD a Vevőnek e-mailen igazolást küld. Ha TD nem fogadja el a Vevő ajánlatát, akkor TD ezt a Vevővel haladéktalanul közli.

 

1.5 A számla megküldésére rendszerint az abroncsfelszerelés nélküli megrendelések esetén a szállítást, míg abroncsfelszerelést is tartalmazó megrendelés esetén a felszerelést követő néhány nappal kerül sor. Abroncsfelszerelés nélküli megrendelés esetén előfordulhat, hogy a számla az áruval együtt kerül megküldésre.

 

 

2. Szállítás, az áru rendelkezésre állása

 

2.1 TD az áruk kiszállítását egy általa kiválasztott szállítmányozó társaság igénybevételével teljesíti. Ha a Vevő a gumikat felszerelés nélkül rendelte meg, akkor ezek az általa megadott címre,  ha azok felszerelését is megrendelte, akkor az abroncsok a Vevő által kiválasztott szervizbe vagy a vevő által kiválasztott címre kerülnek kiszállításra.

 

A szállítási költség 650,- Ft gumiabroncsonként.

 

 

2.2 Amennyiben a Vevő a szállítmányt az általa megadott címen nem veszi át – akár csak mivel nincs otthon – akkor haladéktalanul fel kell vennie a kapcsolatot a nála értesítést hagyó szállítmányozóval. Ha a szállítmányozó nem érhető el, akkor a Vevő felveheti a kapcsolatot közvetlenül TD-vel is. Ha a Vevő az árut az első kiszállítási kísérletet követően tizennégy napon belül sem veszi át, akkor azt a szállítmányozó a Vevő költségére visszaszállítja TD-nek.

 

2.3 Ha a Vevő által kiválasztott termék tartósan nem áll rendelkezésre, akkor TD ezt haladéktalanul közli a Vevővel. TD ilyen esetben nem fogadja el a Vevő ajánlatát, és nem jön létre szerződés. Amennyiben a Vevő már részben vagy egészben eleget tett fizetési kötelezettségének, akkor az általa teljesített összeg TD által haladéktalanul visszatérítésre kerül. TD nem felel a Vevő által kiválasztott termék tartós hiánya miatt felmerülő esetleges károkért. A kiválasztott áru tartós rendelkezésre nem állásáról szóló késedelmes értesítésből eredő vevői kárért TD akkor felel, ha a késedelmet TD szándékos magatartása vagy súlyos gondatlansága okozza.

 

2.4 Amennyiben a Vevő megrendelésében szereplő termék csak átmenetileg nem áll rendelkezésre, TD erről haladéktalanul értesíti a Vevőt. Több mint kéthetes szállítási késedelem esetén a Vevő jogosult az ajánlatát a szállítási késedelemről szóló közlést követő egy héten belül visszavonni. Ilyen esetben a Vevő már teljesített befizetései haladéktalanul (lsd. 8.3 pont) visszatérítésre kerülnek. A Vevőnek a késedelmes szállításról szóló késedelmes értesítésből eredő káráért TD akkor felel, ha a késedelmet TD szándékos magatartása vagy súlyos gondatlansága okozza.

Ha a gyártótól megrendelt áru szállítási ideje hosszabb, mint 5 munkanap, a TD haladéktalanul értesíti erről a vevőt. 

Amennyiben a gyártó sem tudja a szállítási időt, úgy a TD feljogosult a rendelés egyoldalú törlésére és amennyiben fizetésre sor került, az ellenérték megtérítésére bármilyen bírság nélkül. 

 

 

2.5 Amennyiben a Vevő megrendelésében szereplő termék nem áll rendelkezésre a TD haladéktalanul felkínálja a megegyező mérteben a lehetséges alternatív márkákat illetve a megegyező méretben és márkában az alternatív sebesség, terhelés és homologizációjú helyettesítő termékeket.

 

 

 

 

3. Vételár

 

3.1 A termékek vételára a TD megrendelés napján érvényes árlistája alapján kerül megállapításra, amely a www.POPGOM.hu honlapon érhető el. Amennyiben a Vevő a termékek felszerelését is megrendeli egy szervizcentrumban, a vételár a rendelés napján érvényes, a www.POPGOM.hu honlapon szereplő TD-árjegyzék alapján kiszámított szerelési díjjal megemelkedik. Minden ár magában foglalja az általános forgalmi adó összegét.

Áraink a 27% Áfá-t tartalmazzák

 

3.2 A termékek kizárólag a Magyar Köztársaság területére kerülnek kiszállításra, a Vevő által megadott magyar címre vagy az általa kiválasztott szervizcentrumba.

 

3.3  Kérjük, hogy a 2008. március 1-től érvényben lévő kerekítési szabályokat a készpénzes fizetés esetében szíveskedjenek figyelembe venni. Forintban, készpénzzel (bankjegy vagy érme átadásával) történő fizetés esetén, ha a fizetendő végösszeg nem 5 forintra vagy annak egész számú többszörösére végződik, úgy e szabály alapján kell a készpénzben fizetendő végösszeget meghatározni és a pénzfizetésre irányuló kötelezettséget teljesíteni. A nem 5 forintra vagy annak egész számú többszörösére végződő fizetendő végösszeg és a fent leírtak alapján meghatározott készpénzben fizetendő összeg különbsége kerekítési különbözetnek minősül. A kerekítési különbözet vagyoni előnynek vagy hátránynak nem minősül, arról bizonylat kiállítása, illetve annak bizonylaton történő feltüntetése nem kötelező. Az e törvényben meghatározott kerekítéssel teljesített pénzfizetésre irányuló kötelezettséget pénzügyileg rendezettnek kell tekinteni.

A kerekítés szabálya a következő: a 0,01 forinttól 2,49 forintig végződő összegeket lefelé, a legközelebbi 0; a 2,50 forinttól 4,99 forintig végződő összegeket felfelé, a legközelebbi 5;

az 5,01 forinttól 7,49 forintig végződő összegeket lefelé, a legközelebbi 5; a 7,50 forinttól 9,99 forintig végződő összegeket felfelé, a legközelebbi 0 forintra végződő összegre kell kerekíteni.

Banki átutalásnál illetve a bankkártyás fizetésnél a kerekítési szabályok nem érvényesülnek, a megrendelésen szereplő bruttó árat hiánytalanul kérjük bankszámlaszámunkra átutalni illetve a bankkártya használatánál megadni.

 

 

4. Fizetési módok

 

4.1 A vételár a vevői megrendelés TD-hez történő beérkezését követően haladéktalanul esedékessé válik.

 

4.2 Amennyiben TD nem kezdeményezi az áruk Vevő részére történő kiszállítását (lásd 1.4 pont), úgy TD az esetleg már megkapott vételárat haladéktalanul (lásd 8.3 pont) visszautalja Vevő részére.

 

4.3 A Vevő a fizetést hitelkártyával, banki átutalással vagy utánvétellel teljesítheti

 

4.3.1 Bankkártyával: Visa, Mastercard kátryatípusokat fogadunk el, melyet a rendelési folyamatban kell kiválasztani; a bankkártyával való fizetés a leggyorsabb módja a fizetésnek; az áru kiszállításának folyamata a fizetés után azonnal megkezdődik

 

4.3.2 Banki átutalással: a vevő banki átutalással is teljesítheti a fizetést, a számla számáról az ügyfélszolgálat ad további információt.

 

4.3.3 Utánvétellel: a vevő utánvétellel is kérheti a kiszállítást, az utánvételes fizetés csak készpénzben és csak a házhozszállításnál alkalmazható; a szervízcentrumba csak bankkártyával illetve átualással történő fizetésnél szállítunk ; a rendelt áru ellenértékét, készpénzben, a futárnak kell átadni, aki jogosult a pénz átvételére.

 

 

 

4.4 A Vevő nem jogosult kellékszavatossági igények vagy egyéb ellen-igények miatt fizetéseket visszatartani vagy beszámítani. Ez a Ptk. alapján fogyasztói szerződésnek minősülő szerződésekre nem vonatkozik.

 

4.5 Amennyiben a Ptk. alapján jelen szerződés fogyasztási szerződésnek minősül, és Vevő a fizetéssel késedelembe esik, TD jogosult – függetlenül a 6. pont szerinti tulajdonjog fenntartás érvényesítésétől – a jegybanki alapkamattal megegyező összegű késedelmi kamatot érvényesíteni. Amennyiben a Vevő gazdálkodó szervezet a Ptk. 301/A. §-a szerinti, a késedelemmel érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamat hét százalékponttal megemelt összegű késedelmi kamat kerül felszámításra.

 

5. Tulajdonjog fenntartás

 

            A vételár teljes kifizetéséig az áru TD tulajdonában marad. Amennyiben a Vevő a fizetéssel több mint tizennégy napos késedelembe esik, TD jogosult a szerződéstől elállni, és az árut visszakövetelni. Amennyiben eddig az időpontig az abroncsok felszerelése megtörtént, a Vevő köteles ezeket saját költségére leszerelni, és a bekövetkezett használatból adódó kopás miatti értékcsökkenés ellenértékét is megtéríteni.

 

6. A szerződéses kötelezettségek teljesítése TD részéről

 

            TD szerződési kötelezettségei akkor minősülnek teljesítettnek, amikor a megrendelt áru a Vevő részére átadásra került

 

 

7. Tájékoztatás a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) kormányrendelet 4.§-a szerinti elállási jogról

 

7.1 Amennyiben a Vevő fogyasztó, a szerződéstől 14 napon belül indokolás nélkül elállhat. Ez a határidő a termék kézhezvételének napján, ill. szerelést is tartalmazó megrendelés esetén a szerelés napján kezdődik. Kizárólag szerelésre irányuló megrendeléstől történő elállásra a határidő a szerződéskötés napján (lásd az 1.4 pont) indul.

 

            Ha a Vevő a termék kézhezvételének napjáig nem kapta meg az 1.3. szerinti írásbeli megerősítést, ennek kézhezvételétől számított 14 nap elteltéig, legfeljebb azonban a termék kézhezvételének napjától számított három hónap elteltéig jogosult elállni. Ha a megrendelés szerelésre is irányult, és ha a Vevő a felszerelés időpontjáig nem kapta meg az 1.3. szerinti írásbeli megerősítést, ennek kézhezvételétől számított 14 nap elteltéig, legfeljebb azonban a szerződéskötés napjától számított három hónap elteltéig gyakorolhatja elállási jogát.

 

             Ha az 1.3. pont szerinti írásbeli megerősítés kézhezvételére – termékrendelés esetén a termék kézhezvételének napjától, illetve - felszerelés-megrendelés esetén a szerződéskötés napjától számított három hónapon belül kerül sor, ettől az időponttól számított 14 nap elteltéig a Vevő akkor is elállhat, ha a termék kézhezvételétől, illetve a szerződéskötés napjától számított három hónapból kevesebb mint 14 nap van hátra.

 

            Az elállási jog határidejének betartásához elegendő az elállási nyilatkozat határidőben történő feladása levélben vagy e-mailben a következő címek valamelyikére:

 

Tyredating SAS – POPGOM

107 rue Servient

69003 Lyon

Franciaország

e-mail: info@popgom.hu

 

7.2 Érvényes elállás esetén mindkét félnek vissza kell szolgáltatnia a részére nyújtott teljesítéseket. TD köteles a Vevő által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni, és a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999 (II.5) kormányrendelet 4. § (6) bekezdése szerint köteles viselni az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A termékeket TD szállítja el, a Vevő az ezzel kapcsolatosan felmerülő költségeket köteles viselni. A visszaszállítás költsége 1 500,- Ft abroncsonként. TD követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. A Vevőnek az elszállítási időpont megbeszélése érdekében a következő telefonszámon kell a kapcsolatot TD-vel felvennie:

 

(1) 580 7172

 

7.3 A felek kötelesek a Vevő elállásából adódó fizetési kötelezettségeiknek haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül eleget tenni. A határidő a Vevő számára az elállási nyilatkozat elküldésével, ill. az áru elküldésével (ha ezzel az elállás véglegesnek tekintendő) kezdődik; TD számára a határidő az áru kézhezvételével kezdődik.

 

8. Kellékszavatosság, jótállás

 

8.1 Hibás teljesítés esetén a Vevő a törvényes rendelkezések keretében (Ptk. 306. §) jogosult a dolog kijavítását, cseréjét, megfelelő árleszállítást követelni vagy elállhat a szerződéstől. Amennyiben a Vevő a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV törvény 2.§ a) pontja értelmében nem minősül fogyasztónak, vagy jelen szerződés nem minősül a Ptk. alapján fogyasztói szerződésnek, úgy TD-t illeti meg a választás joga a kellékszavatossági igény érvényesítésének módjára vonatkozóan. Amennyiben a Vevő a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV törvény 2.§ a) pontja értelmében nem minősül fogyasztónak, ill. jelen szerződés nem minősül a Ptk. alapján fogyasztói szerződésnek, úgy a Vevő TD-vel szembeni szavatossági igényét – minden egyéb szavatossági igénye kizárásával – köteles az áru hibájának felfedezését követő egy hónapon belül érvényesíteni. Az olyan Vevők, akik a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV törvény 2.§ a) pontja értelmében nem minősülnek fogyasztónak, kötelesek a nem teljes vagy nem szerződésszerű teljesítésre vonatkozó kifogásaikat az áru átvételét követő hét napon belül közölni, ellenkező esetben az áru elfogadottnak tekintendő. Fogyasztói szerződés esetében a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt kifogást kell időben közöltnek kell tekinteni.

 

8.2. A kereskedelemben szokásos vagy műszakilag elkerülhetetlen méret-, minta-, szín- és minőségi-, stb. eltérések, valamint az áru szerkezeti és kivitelezési módosításai nem jelentenek hibát, ha ezek az eltérések és módosítások lényegtelenek. Minden méret körülbelüli adat.

 

8.3. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV törvény 2.§ a) pontja értelmében fogyasztónak nem minősülő Vevők egyéves elévülési határidőn belül érvényesíthetik szavatossági jogaikat. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV törvény 2.§ a) pontja értelmében fogyasztónak minősülő Vevők kétéves elévülési határidőn belül érvényesíthetik szavatossági jogaikat. A határidő az áru Vevő általi átvételének napján, ill. - ha felszerelés is a megrendelés tárgya volt – a szerelés napján kezdődik.

 

8.4. A szavatosságra vonatkozó nyilatkozatok TD-t akkor is kötelezik, amennyiben azt TD munkatársai vagy alvállalkozói teszik.

 

8.5. Következménykárokért TD csak szándékosság vagy súlyos gondatlanság esetén felel. Kivételt képeznek ezen felelősségi korlátozás alól a termékfelelősségről szóló 1993. évi X. törvény „kár” meghatározásában szabályozott esetek.

 

 9. Felelősségkorlátozás

 

9.1. TD árai annak figyelembevételével kerültek megállapításra, hogy TD csak olyan károkért felel, amelyeket TD, törvényes képviselője vagy teljesítési segédje (különösen a felszerelést végző alvállalkozók) szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartása okoz. Kivételt képeznek ezen felelősségkorlátozás alól a személyben bekövetkezett károk (az élet-, test-, vagy egészségsérelem).

 

9.2. A Vevő önmaga felelős azért, hogy a megrendelt abroncsok az általa kívánt felhasználási célnak, különösen azért, hogy azok a járművére történő felszerelésre műszakilag alkalmasak, és jogilag engedélyezettek. Annak ellenére, hogy TD törekszik arra, hogy intézkedéseket és előkészületeket tegyen a www.POPGOM.hu honlapon leadott rendelési hibák (méret, load- és speed-index, stb.) elkerülése érdekében, nem felel azért, ha a Vevő által megrendelt abroncsok a Vevő által kívánt felhasználási célra műszakilag nem alkalmasak, ill. jogilag nem engedélyezettek. TD nem felel továbbá az olyan kárért sem, ami amiatt következik be, hogy a Vevő az általa rendelt abroncsokat műszakilag nem megfelelő, ill. jogilag nem engedélyezett felhasználási célra használja, különösképpen ha azokat a járművére szereli fel. A Vevő köteles a fentiek ellenére a vételárat TD-nek megfizetni, és nem jogosult a szerződéstől elállni.

 

9.3. TD az interneten keresztüli adatforgalmat a technika jelenlegi állásának megfelelően nem tudja hibátlanul és/vagy folyamatosan elérhetően biztosítani. TD nem felel az on-line kereskedelmi rendszere állandó, ill. megszakítás nélküli elérhetőségéért.

 

9.4 A termékszavatossági törvény előírásai az abban foglalt tartalommal alkalmazandók.

 

10. Kockázatviselés

 

A Ptk. 279.§ (2) bekezdése alapján a veszély fogyasztói szerződés esetén a teljesítéssel, egyéb esetben a megrendelt termék elküldésével száll át a Vevőre. Amennyiben a Vevő nem minősül fogyasztónak a termék szállításával kapcsolatos kockázatot a Vevő viseli.

 

11. Adatvételem

 

            A szerződés TD általi teljesítéséhez nélkülözhetetlen, hogy a Vevő adatait megszerezze. A Vevő ezért kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy különösen a neve, a címe és az e-mailcíme (személyes adatok) az adatvédelmi törvény rendelkezései szerint megszerzésre, feldolgozásra és felhasználásra kerüljenek, amennyiben ez a szerződéses jogviszony létrejöttéhez, tartalmi kialakításához vagy módosításához szükséges. Ezen adatokhoz harmadik személy nem férhet hozzá, ezek nem kerülnek harmadik személy részére átadásra, és nem lesznek az interneten keresztül sem elérhetőek.

 

12. Vevő tájékoztatása

 

A Vevő tájékoztatása az általa a megrendelésében megadott e-mail címre történik. Ha a Vevő a TD által elküldött e-maileket bármely okból nem tudja megnyitni anélkül, hogy TD erről hibajelentést kapna, akkor az ebből eredő károkat a Vevő viseli.

 

13. Alkalmazandó jog

 

A jelen Általános Üzleti Feltételekre és minden a Vevő és a TD közötti jogviszonyra a magyar jog rendelkezései irányadók.

 

14. Joghatóság

 

A felek szerződésből eredő vagy azzal kapcsolatos jogvitáiban a rendes, helyi bíróságok járnak el a Pp. 22,29,30,31 és 32 paragrafusaiban írtak szerint

 

15. Érvényességi záradék

 

Amennyiben az Általános Üzleti feltételek valamely rendelkezése érvénytelen vagy azzá válik, akkor az a többi rendelkezés érvényességét nem érinti. Az érvénytelen rendelkezést a szerződő felek olyan hatályos rendelkezéssel kötelesek pótolni, amelyek az érvénytelen rendelkezés gazdasági értelmét és célját a leginkább megközelíti. Ez a szabályozás megfelelően alkalmazandó joghézagok esetén is.

 

Ajánlat: POPGOM - legjobb ár – garancia

 

            Ha Ön a nálunk vásárolt abroncsot, és máshol kedvezőbb áron találja azt meg, akkor a POPGOM bizonyos feltételek esetén a különbséget megtéríti:

 

* a bizonyítékot e-mailben a kulonbsegterites@popgom.hu címre küldje el a megrendelést követő 48 órán belül.

 

* Az ár általános forgalmi adóval, a feladási költségek nélkül értendő; mindenféle árengedmény és rendkívüli kedvezmény, ajándékutalvány vagy átmeneti reklám-akció, maradéktételek értékesítése (százalékos engedmény, ajándékutalvány, stb.) kizárásával.

 

* A konkurencia ajánlata olyan internetoldalról kell, hogy származzon, amely Magyarországon került regisztrálásra, és Magyarország-szerte szállít.

 

* A konkurencia által ajánlott terméknek azonosnak kell lennie: ugyanolyan márkájú, azonos abroncsméretű, azonos speedindex-szel és loadindex-szel rendelkező, azonos profilú, új terméknek. A konkurencia abroncsának gyártási éve nem lehet a POPGOM-abroncsokénál korábbi.

 

* Az abroncsnak legalább a kívánt mennyiségben raktáron kell lennie, és a szállítási határidő nem haladhatja meg POPGOM-ét. A kívánt abroncsnak továbbá a POPGOM-nál is 5 napon belül szállíthatónak kell lennie.

 

* Az árkülönbözet el kell, hogy érje abroncsonként legalább a 840,- Ft feladási díj nélkül.

 

* A Vevőnek meg kell neveznie az oldal címét és a termék URL-jét a POPGOM részére.

* Az ajánlat személyenként egy rendelésre korlátozódik.

 

Kizárás:

 

Az ajánlat nem vonatkozik:

 

* Rendkívüli ajánlatban kínált termékekre

* az olyan termékekre, amelyeket magánszemélyek vagy vállalatok aukciós oldalakon vagy hirdetésekben adnak el

* Ár-összehasonlító oldalakra

 

POPGOM – legjobb ár-garancia részletesen:

 

            Ha a megrendelését a mi oldalunkon adta fel, és ezt követően értesült arról, hogy egy magyar internetoldal ugyanazt az abroncsot kedvezőbb feltételekkel kínálja (az alábbi feltételek fenntartásával), akkor a különbség megtérítését rendelésének feladásától számított 48 órán belül e-mailben kérheti a megadott címen.

 

 

Kérem, küldje meg nekünk a következő adatokat:

 

Számlájának egy másolatát vagy a megrendelése számát, a weboldal címét (az oldal pontos URL-jét), ahol a (kedvezőbb) termék megtalálható.

 

POPGOM köteles az ellenőrzést követően a különbséget maximum 7 napon belül megtéríteni. Ha ez a határidő a POPGOM-nak nem felróható ok miatt nem teljesíthető, a Vevő nem jogosult a POPGOM–mal szembeni igényét bírósági úton érvényesíteni.

 

Ha a Vevő részére a fenti összeg a hitelkártyájának folyószámlájára történik megfizetésre, a fizetés gyorsasága a Vevő hitelkártyájának típusától függ: debit-kártya esetén banktól függően 3-8 nap alatt kerül a folyószámlán jóváírásra; hitelkártya esetén az összeg a hónap végén jelenik meg a hitelkártya számláján és nem a folyószámlán. Ha a visszatérítés hosszabb ideig tartana, a Vevő köteles a kapcsolatot a bankjával felvenni.

Ajánlatunk öszhangban van az árképzésre vonatkozó szabályokkal, különös tekintettel az érték alatti eladás tilalmával.